Zemlja bez granica

VRIJEME TRAJANJA DOGAĐANJA: kolovoz 2017.

ORGANIZATORI: Udruga za rad s mladima Breza

 

KRATAK OPIS:

“Zemlja bez granica je dječji festival bez premca. Organizira ga već šestu godinu zaredom udruga za rad s mladima Breza. Održava se krajem kolovoza pred početak školske godine i traje tjedan dana.

Socijalno terapijska zajednica Breza, dio je sustava socijalne skrbi u Hrvatskoj čiji je program rada odobren od nadležnog ministarstva, te funkcionira na principu proširene obitelji integrirajući program doživljajne pedagogije.

Cilj zajednice je pomagati djeci i mladima od 12 do 21 godine kod kojih je izostala primjerena obiteljska podrška, a isti imaju poteškoća u ponašanju, školovanju i kvalitetnom razvoju. Mladi u zajednici uče razne životne vještine (socijalne i praktične), uče proizvoditi vlastitim rukama, brinuti jedni o drugima, o kućnim ljubimcima, nastoje se afirmirati kroz rad, steći potrebno samopouzdanje i pozitivnu sliku o sebi kako bi se primjereno uklopili u život u zajednici, a kasnije i u samostalnom životu.Zajednica se nalazi 20-ak kilometara od Osijeka, u seoskoj sredini za koju držimo da je zdravija za uspostavljanje novih socijalnih odnosa i prilagodbe u procesu osamostaljivanja. (http://breza.hr/breza/ )

Jedan od njihovih projekata je i „Zemlja bez granica“.

U 30-tak kreativnih radionica sudjeluje dvije tisuće djece iz cijele Hrvatske te više od stotinu voditelja iz cijelog svijeta. Stručnjaci, umjetnici, glazbenici koji će raditi, družiti i veseliti se s djecom dolaze iz 13 zemalja svijeta – iz Europe, SAD-a, Japana, Australije.

U 2009. godini moto Zemlje bez granica je „SANJAM“, a djeca će u 6 dana trajanja festivala izgraditi SNOVOGRAD – svoj grad iz snova. Zabava je zajamčena u brojnim radionicama, kao što su primjerice Ležaljka za snove, Vilinski hod kroz oblake, Šaptači tajni, Nakit Snovograda, Dreamcatchers, Djevine pomagačice, Anđeoski eko san, Vilinski aerobik, Kafić kod Anđela i mnoge druge. Radionice se održavaju na atraktivnim lokacijama u cijelom gradu, a središte SNOVOGRADA je osječka Tvrđa.

Projekt Zemlje bez granica predstavljen je u 2009. g. na Tohoku sveučilištu u gradu Sendaiju u Japanu. Zanimljivo je da je jedna japanska škola provela jednogodšinje istraživanje koristeći primjer Zemlje bez granica kako bi pozitivno utjecali na motivaciju djece za učenje tradicionalnoga japanskoga plesa. Naime, tri godine za redom u sklopu Zemlje bez granica, u Osijeku se održavala radionica tradicionalnoga japanskoga plesa „szme“ koja je bila jako dobro posjećena
Grad Osijek je tradicionalno ponosni pokrovitelj Zemlje bez granica.” (http://www.osijek.hr/index.php/cro/Medunarodna-suradnja/Medunarodne-manifestacije/Zemlja-bez-granica )

 

Poveznice na događaj:

Zemlja bez granica Udruga Breza TZ grada Osijeka

 

2014_03_14_zemlja_bez_granica

Izvor: http://www.mojosijek.hr/prijave-za-zemlju-bez-granica-2014-disanje-zemlje/4942.html (15.10.2016.)


Pratite nas i na Facebooku