O projektu

Popularizacijski simpozij „Kreativna riznica“ je događanje koje primiče i naglašava važnost kulturne i kreativne industrije (industrije u formiranju) za cjelokupnu zajednicu, a posebice za akademsku zajednicu i mlađe dobne skupine. Ovo je prvi popularizacijski simpozij kulturne i kreativne industrije u Republici Hrvatskoj te je stoga od iznimnog značenja. Događaj je namjenjen prvenstveno studentima preddiplomskih i diplomskih studija svih sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, ali i srednjoškolcima, umirovljenicima, samozaposlenim osobama i nezaposlenim osobama, članovima kulturnih i kreativnih udruga, svim formalnim i neformalnim sudionicima sastavnica buduće kulturne i kreativne industrije, gospodarstvenicima i privatnim poduzetnicima.

Ovim simpozijem želi se popularizirati kulturnu i kreativnu industriju kao sektor u nastajanju i dati stručni, znanstveni i umjetnički doprinos njezinim sastavnicama (kulturnim institucijama, proizvodnim djelatnostima, slobodnim zanimanjima i dr.). Osim toga, cilj je potaknuti kreativne potencijale društva na sudjelovanje u promicanju kreativne industrije te ih informirati, educirati ih i otvoriti im spoznaje za njihove buduće radne aktivnosti. Svrha je educirati studentsku populaciju i općenito cijelu zajednicu o značaju kreativne industrije za razvoj društva i njezin doprinos u razvoju gospodarstva. Održavanjem ovog simpozija omogućit će se pojavljivanje novih spoznaja o gospodarski potencijalima ovog sektora u nastajanju kako u studentskoj populaciji tako i široj populaciji. Također, naglasak je ovog popularizacijskog programa na motiviranju studentske populacije na kreativan doprinos i stvaralaštvo kroz radionice, predavanja, tribine, okrugle stolove, performanse, glazbeni program, izložbe, kino projekciju te u konačnici nagrađivanje najkreativnijih i promoviranje grada Osijeka kao kulturne prijestolnice.

Cilj Kreative riznice je potaknuti studente na međusobno druženje na jedan drugačiji način kako bi uvidjeli beneficije koje im pruža njihova međusobna suradnja i povezivanje različitih znanja i vještina. Nakana odrganizatora potaknuti je suradnju različitih fakulteta u cilju stvaranja sinergije, a samim time i doprinosa razvoju cijelog sveučilišta.

Dugoročni cilj Popularizacijskog simpozija kulturne i kreativne industrije dostizanje je što šireg recepcijskog kruga te podizanje popularizacijskog simpozija na međunarodnu razinu.


Pratite nas i na Facebooku