Program i prijave

Događanje Datum Vrijeme Dvorana Vrsta Prijavite se
Nacionalna studija o mapiranju kulturnih i kreativnih industrija RH 20.4.2016. 12:00 – 12:45 3 Predavanje PRIJAVA
Društvena odgovornost pojedinca pri kreativnom upravljanju vremenom 20.4.2016. 13:15 – 15:15 3 Radionica PRIJAVA
Kako zaštiti pjesmu – autorsko pravo kreativaca 20.4.2016. 15:45 – 16:30 3 Predavanje PRIJAVA
 Dramsko-scenska izvedba dramske skupine Isusovačke klasične gimnazije Arijadna 20.4.2016. 18:15 – 19:00 3 Predstava PRIJAVA
Gle tko to govori zeleno 20.4.2016. 12:00 – 12:45 7 Predavanje PRIJAVE ZATVORENE, sva mjesta popunjena
Kreativne i kulturne industrije u Hrvatskoj – što su i koji im je potencijal? 20.4.2016. 13:15 – 14:00 7 Predavanje PRIJAVA
Što mogu mašta i tehnike kreativnog razmišljanja? 20.4.2016. 14:30 – 15:15 7 Predavanje PRIJAVA
Creative Danube: Places to see, places to be 20.4.2016. 15:45 – 16:30 7 Predavanje PRIJAVA
Genijalni um: Kreativnost i psihijatrija 20.4.2016. 17:00 – 17:45 7 Predavanje PRIJAVA
I ti možeš biti glazbenik” hepening 20.4.2016. 18:15 – 19:00 7 Radionica PRIJAVA
Umjetnost u izvještavanju društvene odgovornosti poduzeća 20.4.2016. 12:00 – 12:45 10 Predavanje PRIJAVA
reDIZAJN 20.4.2016.  22.4.2016. 13:15 – 15:15  12:30 – 14:30 10 Radionica PRIJAVA
Strikomanov Milenijski svijet 20.4.2016. 15:45 – 16:30 10 Predavanje PRIJAVA
Društveno odgovorno poslovanje Pik-a Vrbovec 20.4.2016. 17:00 – 17:45 10 Predavanje PRIJAVA
Književna kritika i društvena odgovornost 20.4.2016. 18:15 – 19:00 10 Predavanje PRIJAVA
U potrazi za kreativnim regijama EU (I što pametne specijalizacije imaju s time?) 20.4.2016. 12:00 -12:45 13 Predavanje PRIJAVE ZATVORENE, sva mjesta popunjena
Kreativno rješavanje problema i donošenje odluka 20.4.2016. 13:15 – 14:00 13 Radionica PRIJAVA
Od ideje do društvene odgovornosti udruga u lokalnoj zajednici 20.4.2016. 14:30 – 15:15 13 Radionica PRIJAVA
Odgovorna uporaba istraživanja 20.4.2016. 15:45 – 16:30 13 Predavanje PRIJAVA
Društveno odgovorna kreativnost u Parku prirode Kopački rit 20.4.2016. 17:00 -17:45 13 Predavanje PRIJAVA
Gastronomija Zrinskih proizvod za budućnost 20.4.2016. 18:15 – 19:00 13 Predavanje PRIJAVA
Hrvatski centar UNIMA i Hrvatski centar ASSITEJ – Društveno kreativna odgovornost 20.4.2016. 12:00 -12:45 14 Predavanje PRIJAVA
Kreativni marketing 20.4.2016. 13:15 – 14:00 14 Predavanje PRIJAVA
Put do motivacije kroz kreativnost 20.4.2016. 14:30 – 15:15 14 Predavanje PRIJAVA
Kreativnost u ekonomiji 20.4.2016. 15:45 – 16:30 14 Predavanje PRIJAVA
Legend of the Titans 20.4.2016. 17:00 – 19:00 14 Predavanje PRIJAVA
Iluzije 20.4.2016. 19:00 – 20:15 Aula Glagoljice Predstava PRIJAVA
Društveno odgovorni mediji 21.4.2016.  11:15 – 12:00 3 Okrugli stol PRIJAVA
Proaktivni poticaji u KKI grada Osijeka 21.4.2016.  12:30 – 13:15 3 Panel PRIJAVA
Znanost i umjetnost sreće 21.4.2016.  15:00 – 17:00 3 Predavanje PRIJAVA
Kreativna industrija i nakladništvo 21.4.2016.  18:00 – 19:00 3 Promocija knjige PRIJAVA
Hvala vam na inspiraciji 21.4.2016. 19:15 – 20:00 3 Program izvedbenih i audiovizualnih umjetnosti PRIJAVA
 Osijek 2020 – Uspjeh? 21.4.2016. 10:00 – 10:45 7 Predavanje PRIJAVA
Kreativna rješenja u digitalnom oglašavanju 21.4.2016.  11:15 – 12:00 7 Predavanje PRIJAVA
Zaboravljena Tvrđa 21.4.2016.  12:30 – 13:15 7 Predavanje PRIJAVA
Osijek031 – pozivni broj za mrežni uvid u kulturna i kreativna događanja 21.4.2016.  13:45 – 14:30 7 Predavanje PRIJAVA
Brendiranje umjetnosti kroz Instagram 21.4.2016.  15:00 – 15:45 7 Predavanje PRIJAVE SU ZATVORENE, sva mjesta popunjena
Knjiga kao mjesto susreta:Vidimo se u trećoj minuti jedaneastog poglavlja! 21.4.2016.  16:15 – 17:00 7 Predavanje PRIJAVA
Kreativnost u poučavanju – Poduzetnička igra 21.4.2016.  17:00 -19:00 7 Radionica PRIJAVE ZATVORENE, sva mjesta popunjena
Gdje je Waldo?! Ili zašto je bitna vizualna komunikacija! 21.4.2016.  10:00 – 10:45 10 Predavanje PRIJAVA
Umijeće kreiranja društveno odgovornih projekata 21.4.2016. 11:15 – 13:15 10 Radionica PRIJAVA
Paradoksi društveno odgovornog poslovanja u Hrvatskoj: perspektive menadžera, zaposlenika i potrošača 21.4.2016.  13:45 – 14:30 10 Predavanje PRIJAVA
Kultura kao novootkrivena bit otoka Brača IMENA/BOL festival kulture 21.4.2016.  15:00 – 15:45 10 Predavanje PRIJAVA
Zaboravljena mjesta Osijeka – točke kulturnih susreta 21.4.2016.  16:15 – 17:00 10 Predavanje PRIJAVA
Umjetnost bez granica: propitivanje umjetnika o mogućnostima e-prostora 21.4.2016.  17:30 – 18:15 10 Predavanje PRIJAVA
Komuniciranje interijerom u društvenim događanjima 21.4.2016.  18:45 – 19:30 10 Predavanje PRIJAVA
zzz.kreativnezajednice.hr 21.4.2016.  10:00 – 12:00 13 Radionica PRIJAVA
Informacijska tehnologija u prepoznavanju darovitosti kod djece 21.4.2016.  12:30 – 13:15 13 Predavanje PRIJAVA
Simfonija poslovnog planiranja (i gdje je tu društvena odgovornost?) 21.4.2016.  13:45 – 14:30 13 Predavanje PRIJAVA
Facebook znaju “svi”, ali sat Snapchat marketinga je (vaša) budućnost 21.4.2016.  16:15 – 17:00 13 Predavanje PRIJAVE ZATVORENE, sva mjesta popunjena
ReArt festival “Put u središte Zemlje” 21.4.2016. 17:30 – 18:15 13 Program izvedbenih i audiovizualnih umjetnosti PRIJAVA
Društveno odgovorni izbor tema u autorskoj TV emisiji Pressica 21.4.2016.  18:45 – 19:30 13 Predavanje PRIJAVA
Kreativnost i društvena odgovornost multimedije 21.4.2016.  10:00 – 10:45 14 Predavanje PRIJAVA
Kreativnošću do rezultata, ali kako do kreativnosti? 21.4.2016. 11:15 – 12:00 14 Predavanje PRIJAVA
Određivanje cijene umjetničkog djela – ekonomska logika ili znanstvena fantastika? 21.4.2016. 12:30 – 13:15 14 Predavanje PRIJAVA
Kako na kreativan način pobuditi zanimanje mladih za lokalnu baštinu: nastanak izložbe Zaš niš ne znamo o Jelici Jug 21.4.2016.  13:45 – 14:30 14 Predavanje PRIJAVA
Kreativna angažiranost dionika u lokalnoj zajednici 21.4.2016.  15:00 – 17:00 14 Radionica PRIJAVA
Želiš taj posao? Kreativno razmišljaj OVAKO i tvoj intervju neće bit baksuzan 21.4.2016. 17:30 – 18:15 14 Predavanje PRIJAVE ZATVORENE, sva mjesta popunjena
Potencijal aplikacija CityHub 21.4.2016. 18:45 – 19:30 14 Predavanje PRIJAVA
Kreiranje knjižnica zelene boje 22.4.2016.  10:00 – 12:00 3 Okrugli stol PRIJAVA
 Društveno odgovorna kreativnost glumačke profesije 22.4.2016.  15:00 – 17:00 3 Panel PRIJAVA
 Festival u kreativnim industrijama: Zagreb Book Festival 22.4.2016.  9:00 – 9:45 7 Predavanje PRIJAVA
Portal zadarske pisane baštine: od pergamene i papira do portala 22.4.2016.  10:00 – 10:45 7 Predavanje PRIJAVA
Znanstvena analiza umjetničkog pamćenja Vukovara 22.4.2016.  11:15 – 12:00 7 Predavanje PRIJAVA
Plagiranje u znanstvenim i stručnim radovima 22.4.2016. 12:30 – 13:15 7 Predavanje PRIJAVA
Festung Hotel 22.4.2016. 13:45 – 14:30 7 Panel PRIJAVA
Nezavisni, ali ujedinjeni 22.4.2016. 15:00 – 15:45 7 Predavanje PRIJAVA
REKLAME – istine i laži! 22.4.2016.  16:15 – 17:00 7 Predavanje PRIJAVA
 Moć društvenih mreža – Instagram budućnost 22.4.2016.  17:30 – 18:15 7 Predavanje PRIJAVE SU ZATVORENE, sva mjesta popunjena
Fotografiranje s odgovornošću 22.4.2016.  9:00 – 9:45 10 Predavanje PRIJAVA
Želite li na kreativan način ostvariti svoje ciljeve? 22.4.2016.  10:00 – 12:00 10 Radionica PRIJAVE SU ZATVORENE, sva mjesta popunjena
 Kulturno i kreativno poduzetništvo 22.4.2016.  15:00 – 15:45 10 Predavanje PRIJAVA
PARADIGMA PRIJE SVEGA – o društvenom okviru uporabe kreativnosti 22.4.2016.  16:15 – 17:00 10 Predavanje PRIJAVA
Creativity in business & Gamifications – The REAL MADRID C.F. story!! 22.4.2016. 17:30 – 18:15 10 Predavanje PRIJAVA
Je li škola kreativna? 22.4.2016.  9:00 – 9:45 13 Predavanje PRIJAVA
Predstavljanje programa Filmska RUNDA – revija kratkometražnog hrvatskog filma 22.4.2016.  10:00 – 10:45 13 Predavanje PRIJAVA
Kreativnost potiče aktivnost 22.4.2016.  11:15 – 13:15 13 Predavanje/Radionica PRIJAVE ZATVORENE, sva mjesta popunjena
Uspješno poslovanje u showbusinessu 22.4.2016.  13:45 – 15:45 13 Predavanje PRIJAVA
Lea i Darija – case study 22.4.2016.  18:00 – 19:15 13 Program izvedbenih i audiovizualnih umjetnostiigrani film PRIJAVA
Demistificiranje e-knjige 22.4.2016. 9:00 – 10:45 8 Radionica PRIJAVA
Kritičko mišljenje u praksi 22.4.2016.  11:15 – 13:15 14 Predavanje PRIJAVA
Financiranje društveno odgovornih projekata 22.4.2016. 11:15 – 13:15 8 Radionica PRIJAVA
Novi pogled na turističku kulturnu ponudu: Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar 22.4.2016.  13:45 – 14:30 14 Predavanje PRIJAVA
 Nikada nije kasno… i ja želim naučiti osnove sviranja klavira 22.4.2016. 15:00 – 15:45 14 Radionica PRIJAVA
Uzbekistanski gradovi na Svilenoj cesti 22.4.2016.  16:15 – 17:00 14 Predavanje PRIJAVA
Izvještaj o aktivnostima istraživanja i razvoja u hrvatskom gospodarstvu za 2014. i 2015. godinu. 22.4.2016.  17:30 – 18:15 14 Predavanje PRIJAVA
Roman Vilijun Jasne Horvat 22.4.2016. 19:00 – 20:00 Aula glagoljice Predstavljanje knjige PRIJAVA
Kreativno odrastanje – upute za roditelje 23.4.2016.  9:00 – 11:00 3 Radionica PRIJAVA
Društvena odgovornost Coco Chanel na modnu industriju 23.4.2016.  11:15 – 13:00 3 Radionica PRIJAVA
Snimanje kreativnih Stock fotografija u društveno odgovornom kontekstu 23.4.2016.  11:15 – 13:00 14 Predavanje/Radionica PRIJAVA
Društveno odgovorna uloga kave i Latte art 23.4.2016. 9:00 – 11:00 13 Radionica PRIJAVA
Odgovoran pristup postavi dječjega glasa 23.4.2016.  11:15 – 12:00 13 Radionica PRIJAVA
 Inovativni i kreativni modeli neformalne edukacije djece i mladih – Zemlja bez granica 23.4.2016.  12:15 – 13:00 10 Predavanje PRIJAVA
Mala škola glagoljice 23.4.2016. 9:00 – 11:00 10 Radionica PRIJAVE SU ZATVORENE, sva mjesta popunjena
Izrada svijeća od pčelinjeg voska 23.4.2016.  11:15 – 12:00 7 Radionica PRIJAVA
Škola slikanja veduta Osijeka u akvarel i pastel tehnici 23.4.2016.  9:00 – 11:00 7 Radionica PRIJAVA
Izrada privjesaka 23.4.2016.  11:15 – 12:00 10 Radionica PRIJAVA

Pratite nas i na Facebooku