NAJAVA KREATIVNE RIZNICE OSKULTURA

najava-KR-Oskultura

Izvor: blog Oskultura 9. ožujka 2016.

link: http://oskultura.com/2016/03/09/kreativna-riznica-2016/

Kreativna riznica 2016. će se održati na Ekonomskom fakultetu u Osijeku od 20. do 23. travnja. Tema ovogodišnje Kreativne riznice je Društveno odgovorna kreativnost.

Novi trendovi globalne ekonomije donose rasprave o konceptualiziranju kulturne industrije, kreativne industrije i kreativne ekonomije te ustroju ovih fenomena za koja se još uvijek traže najbolja rješenja.

Cilj Kreativne riznice – popularizacijskog simpozija Ekonomskog fakulteta u Osijeku jest aktivno i kontinuirano uključivanje svih struktura društva u oblikovanje kulturne i kreativne industrije Republike Hrvatske kroz populariziranje njezinih ključnih sadržaja.

Susretanje teoretičara i praktičara iz domene kulturnog i kreativnog sektora udružuje njihove snage i potencijale, a znanstveno moderiranje otvara nove paradigme.

Prva Kreativna riznica 2015. godine polučila je iznimno zanimanje o čemu svjedoči broj sudionika (123 izlagača na 70 različitih programa) i nazočnost preko 1300 posjetitelja.

Na tragu pozitivno evaluiranog koncepta Kreativne riznice 2015., simpozij se ponovno organizira okupljajući kulturne i kreativne profesionalce, samozaposlene umjetnike i kreativce iz cijele Republike Hrvatske, znanstvenike/teoretičare kulturnog sektora i sve zainteresirane dionike.

Na Kreativnoj riznici 2016. propituje se društvena odgovornost kreativnosti, a manifestacijom se stvaraju mreže kontakata nazočnih predstavnika kulturnih i kreativnih institucija (Hrvatskog klastera konkurentnosti kreativnih i kulturnih industrija, Hrvatskog društva nezavisnih profesionalaca, Ministarstva kulture, Ministarstva poduzetništva i obrta), dionika svih sastavnica kulturne i kreativne industrije, akademskih institucija, umjetničkih strukovnih udruga, slobodnih umjetnika te medija.

Kreativna riznica 2016. otvorena je za javnost, a više od 110 sadržaja podijeljeno je u tri područja:
– stručna i znanstvena predavanja,
– kulturni i kreativni nastupi,
– javne rasprave i paneli.

Podsjećamo, o Kreativnoj riznici na blogu Oskultura govorile su Jasna Horvat, Josipa Mijoč i Milica Lukić.

Više informacija potražite OVDJE.


Pratite nas i na Facebooku