OSIJEK-ONLINE.COM

dobitnici-nagrada_osijek-online

OSIJEK – Pod naslovom „Učiniti nevidljivo vidljivim“ u ponedjeljak, 5. prosinca 2016., u Muzeju Slavonije u Osijeku dodijeljene su godišnje volonterske nagrade koje već jedanaestu godinu dodjeljuje Volonterski centar Osijek. Nagrade su dodijeljene pojedincima i organizacijama koji su svojim djelovanjem pokazali najbolje primjere volontiranja u zajednici. Ove godine dodijeljeno je šest nagrada u kategoriji za volonterski angažman pojedinca, tri nagrade za primjer dobre prakse uključivanja volontera te četiri nagrade za doprinos razvoju volontiranja u obrazovanju.

Volonterski angažman pojedinca

Tomislava Brajdić
Tomislava je umirovljena učiteljica razredne nastave koja je nakon prestanka rada u školi svoj životni poziv nastavila kroz rad s djecom u Dokkici. S velikim entuzijazmom sudjeluje u radu Udruge pomažući djeci u razvoju njihovih potencijala, razvijajući kod djece ljubav prema dramskoj umjetnosti i lutkarstvu te potičući mlade volontere na razvoj kreativnosti. Djeca ju jako vole, a svojim je rukotvorinama obogatila i prostor Udruge. U Dokkici kažu da nikada nisu imali volonterku poput Tomislave.

Melita Bungić
Svojim angažmanom i nesebičnim ulaganjem slobodnog vremena Melita je uvelike doprinijela radu Centra za nestalu i zlostavljanu djecu. Uključena je u brojne aktivnosti i projekte Centra, educira korisnike poludnevnog boravka socijalnim vještinama, informira javnost o radu Centra, a ujedno sudjeluje i u koordinaciji volontera. Melita kontinuirano proširuje vidike i neprestano uči, mlada je i proaktivna osoba te je kao takva pozitivan uzor djeci i mladima s kojima radi.

Josip Jagodar
Od preuzimanja predsjedničke funkcije Kreativne udruge mladih „Limes“ 2015. godine Josip je pokrenuo niz inovativnih aktivnosti u svom mjestu – Slavonskom Kobašu, a Udrugu je podigao na razinu respektabilne udruge u općini. Humanitarne i ekološke akcije, organiziranje različitih manifestacija, povezivanje udruga mladih, edukacije za mlade, privlačenje novih volontera, samo su neke od aktivnosti koje je ovaj mladić inicirao i u čijoj provedbi sudjeluje. Potaknuo je i osnivanje Savjeta mladih općine Oriovac čiji je i predsjednik.

Ines Lešić
Ines se uključila u rad Društva Naša djeca Vinkovci 2015. godine s humanitarnom izbjegličkom krizom. Gotovo svakodnevno sudjelovala je u aktivnostima s djecom u izbjegličkom kampu Opatovac, a kasnije i u Zimskom tranzitnom centru u Slavonskom Brodu. U udruzi je nastavila volontirati u aktivnostima kojima se potiče rad s djecom. Vrlo je senzibilizirana za potrebe drugih, a u sve aktivnosti unosi vedrinu, radost, optimizam i dobronamjernost. Volonterski je angažirana i kao voditeljica Dječjeg gradskog vijeća.

Irena Vdovjak
Među volonterima Udruge gluhoslijepih osoba grada Osijeka i Osječko-baranjske županije svojim dosljednim volonterskim angažmanom ističe se Irena. Kao najaktivnija volonterka u Udruzi uvijek je na raspolaganju i ništa joj nije teško učiniti unatoč njezinom tjelesnom oštećenju. Značajan doprinos dala je u izravnom radu s gluhim, slijepim i gluhoslijepim osobama pružajući im pomoć i podršku u svakodnevnim životnim situacijama, te je na taj način pridonijela njihovu uključivanju u zajednicu i smanjenju socijalne isključenosti.

Slobodan Čajkovac
U 13 godina volontiranja u Gradskom društvu Crvenog križa Osijek Slobodan je pokazao visoku motivaciju i odgovornost, proaktivnost i inovativnost. Uključen je u gotovo sve aktivnosti organizacije od prikupljanja i podjele humanitarne pomoći do logističke podrške u javnim događanjima. Iako je odrastao u instituciji kao dijete bez roditeljske skrbi, njegov angažman pozitivan je primjer drugima te je dokaz da volontiranje u mnogim slučajevima utječe na usmjeravanje životnih stavova i navika na pozitivan put.

Primjeri dobre prakse uključivanja volontera

MUH Matica umirovljenika grada Osijeka
Ova udruga već godinama uspješno brine o velikom broju osoba starije životne dobi. Kako bi omogućili aktivan doprinos svojih korisnika zajednici, educirali su ih i uključili u volontiranje. Volonteri su tako sudjelovali u provedbi radionica te organizirali druženja članova kroz koja su prenosili novostečena znanja i vještine na druge. Ovakav volonterski program potvrđuje da volontiranje starijih osoba postaje značajan oblik aktivnog starenja i način borbe protiv socijalne isključenosti.

Dječja osječka kreativna kućica
S ciljem prevencije institucionalizacije djece i mladih s poremećajem u ponašanju i bez odgovarajuće roditeljske skrbi Udruga provodi program „Dokkica – moja podrška“. U program je uključen veliki broj volontera koji djeci pružaju individualnu pomoć u učenju ili su kao asistenti ili voditelji uključeni u grupne aktivnosti i radionice razvoja socijalnih vještina i kreativnosti kod djece. Osim toga, volonteri su uključeni i u ostale aktivnosti Udruge: pripremu i organizaciju raznih događanja te obilježavanja značajnijih datuma.

Konjički klub „Eohippus“
Volonteri ovog Kluba sudjeluju u više programa: terapiji pomoću konja, dječjoj jahaonici, na sajmovima, posjetima vrtića, škola i grupa, animaciji djece na dječjim rođendanima te svakodnevnom održavanju Kluba i higijene konja. Educiranjem volontera za uspješno i kvalitetno obavljanje zadataka te omogućavanje interakcije volontera i članova udruge, ovaj Klub izgrađuje stavove volontera o osobama s invaliditetom ili djeci s teškoćama u razvoju te im omogućuje aktivno sudjelovanje u rehabilitacijskom procesu.

Doprinos razvoju volontiranja u obrazovanju

Graditeljsko-geodetska škola Osijek
U školi djeluje volonterski klub „Budi promjena“ u čije se aktivnosti uključuje veliki broj učenika. Programi i aktivnosti koje provode unutar škole i u zajednici potiču humanost, solidarnost, uzajamno poštivanje, osnažuju pojedinca te tako u mladog čovjeka usađuju trajne vrijednosti. Brojne humanitarne akcije, vršnjačka pomoć u učenju, projekti koji potiču kreativnost, suradnja s drugim organizacijama iz zajednice, samo su neke od aktivnosti koje osmišljavaju i provode volonteri školskog volonterskog kluba.

Ekonomska i upravna škola Osijek
Već duži niz godina ova škola kroz Školski volonterski klub organizira volonterske aktivnosti za svoje učenike, kako unutar same škole, tako i u zajednici, osobito njegujući empatiju i solidarnost. Većina aktivnosti u koje su učenici uključeni humanitarnog su karaktera, a usmjerene su na socijalno i materijalno ugrožene obitelji te djecu bez roditelja. Volonteri škole sami istražuju potrebe u zajednici, a na sudjelovanje u volonterskim aktivnostima uspješno motiviraju i nastavnike i druge učenike škole.

Srednja škola Dalj
Učenici, članovi školskog volonterskog kluba „Fragaria“, aktivno sudjeluju u kreiranju projektnih ideja koje promiču volonterstvo, u pripremi i provedbi projektnih aktivnosti škole, u radu Centra za mlade Dalj, volontiraju u dječjem vrtiću te pomažu slijepoj osobi iz Dalja u obavljanju svakodnevnih aktivnosti. Kroz projekt „Šalji dalje“ koji su provodili u partnerstvu sa školom iz Šapca iz Srbije na inovativan način kreirali su interkulturalnu mrežu školskih volonterskih klubova koja promiče i potiče volonterstvo među mladima.

Ekonomski fakultet u Osijeku
„Kreativna riznica“ prvi je popularizacijski simpozij kulturne i kreativne industrije u Hrvatskoj namijenjen prvenstveno studentima osječkog sveučilišta, ali i drugim građanima. Uključuje studente u volontiranje na način da ih potiče na ostvarenje vlastitih kreativnih potencijala koji rezultiraju značajnom društvenom vrijednošću. Volonteri aktivno sudjeluju u organizaciji i realizaciji ideje sukladno svojim znanjima, vještinama i mogućnostima u različitim promotivnim, informativnim i organizacijskim aktivnostima.

Iskrene čestitke svim nagrađenima!

OBJAVLJENO: 6.12.2016.
IZVOR: Volonterski centar Osijek, osijek-online.com

Članak u cijelosti možete pogledati OVDJE.


Pratite nas i na Facebooku