Nakladništvo 2019.

Sažetak

Cilj istraživačke studije Nakladništvo 2019. uspostavljanje je metodološkog okvira za sustavna, redovita istraživanja nakladništva u Republici Hrvatskoj. Metodologija opisana u ovoj istraživačkoj studiji primijenjena je i testirana u kvalitativnoj i kvantitativnoj analizi prikupljenih stajališta djelatnika u nakladništvu Republike Hrvatske. Metodologija je razvijena tijekom tri akademske godine, a u okviru znanstveno-istraživačkog projekta Ekonomski temelji hrvatske književnosti koji je financirala i odobrila  Hrvatska zaklada za znanost (IP-2016-06-2613)[1].

Na temelju istraživačkog plana uspostavljenog 2017. godine pri razradi projekta Ekonomski temelji hrvatske književnosti u prvom je koraku istraživanja provedeno kvalitativno istraživanje u obliku dubinskih, polustrukturiranih intervjua s ekspertima (urednici, predstavnici nakladnika, pisci, grafički dizajneri, lektori i drugi dionici nakladničkog sektora). Analiza polustrukturiranih intervjua bila je podlogom u izgradnji strukturiranog upitnika za prikupljanja stajališta radnika u nakladništvu Republike Hrvatske.

Strukturirani upitnik primijenjen je pri prikupljanju podataka tijekom prve polovine 2019. godine. Stajališta djelatnika zaposlenih u nakladništvu Republike Hrvatske prikupljena su uz programsku podršku SurveyGizmo. Ciljne skupine istraživanja članovi su osam strukovnih udruga te ostali dionici nakladničkog sektora. U oblikovanju upitnika i prikupljanju podataka sudjelovali su članovi projektnog tima Ekonomski temelji hrvatske književnosti. Statistička analiza prikupljenih podataka (kvantitativno istraživanje) dovršena je u prosincu 2019. godine uporabom programa IBM SPSS Statistics 23.0., a njezini preliminarni rezultati predstavljeni su na završnoj konferenciji Projekta (Ekonomija i književnost/Economy and Literature) održanoj 18. i 19. prosinca 2019. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Prijedlog istraživačke studije nastavak je provođenja istraživanja stajališta djelatnika u nakladništvu Republike Hrvatske primjenom opisane metodologije. Predloženo je i rješenje izvješćivanja nakladnika o postojanju neobjavljenog autorskog sadržaja. Riječ je o digitalnoj burzi neobjavljenih nakladničkih sadržaja detaljnije pojašnjenoj u radu Mijoč i sur. (2016).

Ključne riječi: djelatnici u nakladništvu, primarno istraživanje, kreativna industrija, metodologija, nakladništvo, Republika Hrvatska

Impresum

Naslov: Nakladništvo 2019.: istraživačka studija djelatnika u nakladništvu Republike Hrvatske

Autori: izv. prof. dr. sc. Josipa Mijoč i prof. dr. sc. Jasna Horvat

Za nakladnika: Ana Zrnić, Andizet – Institut za znanstvena i umjetnička istraživanja u kreativnoj industriji

Biblioteka Alkar

Urednik: doc. dr. sc. Ivana Hebrang Grgić

Recenzenti:  prof. dr. sc. Ivana Barković Bojanić, doc. dr. sc. Marina Stanić

Grafičko oblikovanje naslovnice: Ana Zrnić

Računalni slog: Ivana Jobst

Lektura i korektura: Ivana Buljubašić Srb

ISBN 978-953-48063-4-0

Djelo je objavljeno pod uvjetima Creative Commons  Autorstvo-Nekomercijalno Bez   prerada   4.0  Međunarodne  javne  licence  (CC-BY-NC-ND)  koja  dopušta  korištenje,  dijeljenje  i  umnažanje  djela,  ali  samo u nekomercijalne svrhe i uz uvjet da se ispravno  citira djelo i autora, te uputi na izvor. Dijeljenje djela u  prerađenom ili izmijenjenom obliku nije dopušteno.

Ovaj je rad nastao u okviru projekta Ekonomski temelji hrvatske književnosti koji financira Hrvatska zaklada za znanost (IP-2016-06-2613).

Osijek, veljača 2020.

Preuzmite istraživačku studiju: NAKLADNIŠTVO 2019.


Pratite nas i na Facebooku