Kreativna industrija grada Osijeka

Znanstveno – istraživačku studiju Kreativna industrija grada Osijeka, autorica Josipe Mijoč, Irene Mikulić, Sanje Vuković, Danijele Klobučar, Ane Rimac Ciković, Ane Zrnić i Ivane Jobst možete prelistati putem poveznice: https://online.fliphtml5.com/fdvba/utpn/#p=1

Riječ recenzenata:

prof. dr. sc. Milica Lukić
Kao lider instucionaliziranja „industrije potencijala“ na prostoru Republike Hrvatske Andizet je iznova timskim radom pomaknuo granice posvećenosti svojoj misiji brendiranja grada Osijeka, polazeći ovaj put od prepoznatljive snage sveučilišnoga grada – mladih obrazovanih ljudi. Opsežna suautorska znanstveno-istraživačka studija Kreativna industrija grada Osijeka svojim prvim ciljem vidi davanje smjernica za oblikovanje strategije kulturnog razvitka grada, stremeći i za dalekosežnim ciljem pridruživanja Osijeka UNESCO-voj mreži kreativnih gradova, a na temelju relevantnih znanstvenih teorija i stručne prakse iz područja kreativne industrije
uspostavljene u nekim europskim i svjetskim urbanim središtima.


izv. prof. dr. sc. Ivana Šandrk Nukić
Ako znanost opišemo kao generiranje znanja na temelju istraživanja i objašnjavanja utvrđenih činjenica i pojava, a kreativnost kao stvaranje (ne)materijalnih dobara koja imaju i umjetničku vrijednost, tada se može steći dojam da su to dva potpuno različita pojma. Ipak, ova znanstvena studija povezala ih je na najbolji mogući način, pokazavši da znanstveni
metodološki okvir i njegova primjena dovode do spoznaja koje ne samo da promiču kulturu i kreativnu industriju već ih i pretvaraju u katalizator ukupnoga gospodarskog i društvenog razvoja nekog prostora i vremena.

doc. dr. sc. Iva Buljubašić
Autorice predstavljaju rezultate 12 sektorskih rasprava temeljenih na dijalogu stručnjaka iz područja kreativne industrije, mladih grada Osijeka te donositelja odluka u gradu Osijeku. Čitatelji imaju prilike za dvostruki uvid u stanje svakog sektora kreativne industrije grada Osijeka, prvi koji se odnosi na sektorsku analizu, a drugi koji se odnosi na istodobnu usporedbu
svih 12 sektora kreativne industrije prema rezultatima provedenih i opisanih istraživačkih studija.


doc. dr. sc. Ivan Kelić
Autorice analizi sektora kreativne industrije prilaze s ciljem stvaranje kreativne klase, čije će se sposobnosti usmjeri na izgradnju vlastitog modela organiziranja kreativne industrije. Kombinirajući kvantitativne i kvalitativne pristupe, autorice predlažu novu metodologiju za
strateško promišljanje o kreativnoj industriji. Knjiga je korisna mladima, stručnjacima i donositeljima odluka, odnosno pojedincima koji će u budućnosti krojiti (ili već kroje) kreativnu industriju grada Osijeka.


Pratite nas i na Facebooku