EFOS U TRAVNJU SVOJA VRATA OTVARA DRUŠTVENO ODGOVORNIM KREATIVCIMA

------ kultura 3 stupca, color

Izvor: Narcisa Vekić, 8. veljače 2016., Glas Slavonije
link: http://www.glas-slavonije.hr/292720/5/EFOS-u-travnju-svoja-vrata-otvara–drustveno-odgovornim-kreativcima

Teoretičari i praktičari udružuju snage i potencijale, a znanstveno moderiranje otvara nove paradigme

Prva Kreativna riznica organizirana je 2015. s nakanom populariziranja kreativnog sektora koji se još uvijek nalazi u fazi institucionaliziranja. Postigla je iznimno zanimanje kreativaca – 123 izlagača na 70 različitih programa. Izlaganja i predstavljanja kreativaca popratilo je više od 1300 posjetitelja među kojima su u najvećem broju bili pripadnici mlađih dobnih skupina, a uz njih i ostala zainteresirana javnost.

Na tragu prošlogodišnjeg koncepta, ovogodišnji se simpozij ponovno organizira na Ekonomskom fakultetu (EFOS), koji sa zadovoljstvom otvara vrata pripadnicima kreativnog sektora. Prema najavi organizatora, očekuju se izlaganja kulturnih i kreativnih profesionalaca, samozaposlenih umjetnika i kreativaca iz čitave Hrvatske, znanstvenika i teoretičara kulturnog sektora te ostalih zainteresiranih dionika.

Dekan EFOS-a, prof. dr. sc. Vladimi Cini, ističe kako “novi trendovi globalne ekonomije donose rasprave o konceptualiziranju kulturne industrije, kreativne industrije i kreativne ekonomije te kako se u ovom trenutku za ustroj ovih fenomena još uvijek traže najbolja rješenja. Cilj je Kreativne riznice aktivno i kontinuirano uključivanje svih struktura društva u oblikovanje kulturne i kreativne industrije Hrvatske kroz populariziranje njezinih ključnih sadržaja”.

Profesor Cini važnim ocjenjuje susretanje teoretičara i praktičara iz domene kulturnog i kreativnog sektora jer ono udružuje kreativne snage i potencijale, a znanstveno moderiranje otvara nove paradigme.

Kreativna riznica 2016. održavat će se od 20. do 23. travnja, a krovna je tema ove godine Društveno odgovorna kreativnost. Propitivat će ju dionici kreativnog sektora, a najvažniji će zaključci biti publicirani te objavljeni na mrežnim stranicama EFOS-a. Organizatori će nastojati stvoriti mreže kontakata predstavnika kulturnih i kreativnih institucija (Hrvatskog klastera konkurentnosti kreativnih i kulturnih industrija, Hrvatskog društva nezavisnih profesionalaca, Ministarstva kulture, Ministarstva poduzetništva i obrta), dionika svih sastavnica kulturne i kreativne industrije, akademskih institucija, umjetničkih strukovnih udruga, slobodnih umjetnika te medija. Uz sve navedeno posebno ističu kako je popularizacijski simpozij otvoren javnosti te kako je ulazak slobodan za sve.

U tijeku su prijave sudionika kreativaca koji su zainteresirani svoja radna iskustva izložiti u nekom od izlagačkih oblika (stručno i/ili znanstveno predavanje, kulturni i kreativni nastup, javna rasprava i panel). Poseban je naglasak na najmlađim članovima društva kako bi im uvid u sadržaje kreativnog sektora omogućio buduća usmjeravanja.

Ekonomski fakultet otvaranjem svojih vrata povezuje srednjoškolske institucije s visokoobrazovnim institucijama. Srednjoškolski nastavnici aktivno surađuju s organizatorima i utječu na programske sadržaje te tako svoje učenike uvode u svijet sveučilišne akademske zajednice populariziranjem kulturne i kreativne industrije.


Pratite nas i na Facebooku