Cilj i djelatnosti

Udruga (Andizet) je osnovana u cilju:

 • izgradnje i promidžbe umrežene platforme dionika kreativne industrije,
 • internacionaliziranja lanca vrijednosti hrvatskih kulturnih sadržaja,
 • promicanja i unapređenja kulture u Republici Hrvatskoj,
 • unapređivanja znanstvenih istraživanja i razvijanja metodološkog okvira za istraživanja u sektoru kreativne industrije,
 • informiranja znanstvene, stručne i šire javnosti o rezultatima i aktivnostima rada udruge.

 

Djelatnosti Andizeta:

 • djelovanje na unapređivanju znanstveno-istraživačkog rada na području društvenih i humanističkih znanosti,
 • poticanje i promicanje znanstvenih i stručnih projekata i pomoć uključivanju mladih istraživača u iste,
 • razvijanje programa međunarodne suradnje te uključivanje u rad znanstvenika i studenata,
 • organiziranje i realiziranje kulturnih, umjetničkih, znanstvenih i informacijskih projekata,
 • uspostavljanje i izgradnja umrežene (digitalne) platforme dionika kreativne industrije,
 • razvijanje programa međunarodne suradnje te uključivanje u rad drugih udruga čije djelatnosti direktno ili indirektno mogu doprinijeti ostvarenju ciljeva udruge,
 • vertikalno i horizontalno povezivanje kulturnih dionika, djelatnika i djelatnosti te kreatora javnih kulturnih politika,
 • unaprjeđenje komunikacije dionika kreativnih industrija s obzirom na njihov stupanj međuzavisnosti,
 • uspostavljanje resursa kulturnih aktivnosti: festivala, izložbi, radionica, nagrada, promocija, predavanja, potpora, i sl.,
 • proučavanje, zaštita i promicanje kulturne baštine RH,
 • organiziranje istraživanja javnog mnijenja (prikupljanje i analiza stajališta građana RH),
 • organizira aktivnosti u svrhu uključivanja građana u društveni i kulturni i kreativni život
 • promicanje i populariziranje kreativnih aktivnosti te znanosti i njezinih dostignuća.

Pratite nas i na Facebooku