Alkar

Alkar je autorski dizajnirano znakovlje meandrirane (uglate) glagoljice autora prof. dr. sc. Jasne Horvat i Jasmina Miškovića. Glagoljički znakovi istodobno su slova, brojevi i simboli, a alkar je samo jedna od brojnih mogućnosti njihove vizualne interpretacije. Alkar svoje ime veže uz hrvatsku vitešku tradiciju igranja alke te stjecanje naslova slavodobitnika kao rezultata dugotrajnih napora i dostignutih vještina. Znakovlje alkar prilagođeno je radu na računalu.

Font možete preuzeti ovdje:

Alkar računalni fontTakođer, možete pogledati predavanje o fontu: Predavanje Geneza jednog Alkara

Upute za korištenje: Upute


Pratite nas i na Facebooku