Poziv na radionicu

  • 0

Poziv na radionicu

Odjel za hrvatski jezik Ogranka Matice hrvatske u Osijeku i Filozofski fakultet u Osijeku pozivaju Vas

na radionicu „S Kandžijom Osjekanovićem nema labavo: vadimo rep(u) jezik iz (kon)teksta“

koja će se održati u petak 24. ožujka 2017. u 14 sati u Svečanoj dvorani Filozofskoga fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku.

Više informacija


Leave a Reply

Pratite nas i na Facebooku