Monthly Archives: October 2020

  • 0

Andizet kao poslovni slučaj

Andizet i njegovi projekti postaju temom znanstvenih i stručnih istraživanja. Završetkom akademske godine 2019./2020. objavljene su sljedeće studije:

Dora Radl Ćućić: Načini financiranja neprofitnih kulturnih organizacija (Ekonomski fakultet u Osijeku, specijalistički rad, mentor: izv. prof. dr. sc. Josipa Mijoč)

Lana Katavić: Uloga društvenih mreža u marketinškoj komunikaciji (Ekonomski fakultet u Osijeku, diplomski rad, mentor: doc. dr. sc. Ivan Kelić)

Lucija Juratovac: Potencijali kreativne industrije (Ekonomski fakultet u Osijeku, diplomski rad, mentor: izv. prof. dr. sc. Josipa Mijoč)

Luka Gotovac: Ars Meandrum (Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku, završni rad, mentor: red. prof. art. Sanja Drakulić)

Martina Mikrut, Hrvoje Jeleč: Izgradnja hrvatske kulturne putovnice na primjeru projekta Vilijun uporabom pametnih tehnologija (znanstveni rad)


  • 0

Kreativna riznica 2020. Kreativna sila

Kreativna riznica 2020. Popularizacijski simpozij kreativne industrije održava se šestu godinu po redu. Ove godine krovna tema je Kreativna sila. Naglasak je na kreativnoj radnoj snazi koja čini kreativnu industriju, a samim time doprinosi gospodarskom razvoju. Sve informacije o Kreativnoj riznici možete saznati na službenoj mrežnoj stranici te na društvenim mrežama Facebook i Instagram.


Pratite nas i na Facebooku