Daily Archives: 02/03/2020

  • 0

Mala škola baštine

Mala škola baštine (MŠB) obrazovni je program sa sadržajima o kulturi grada Osijeka i okruženja, a namijenjen je turističkim djelatnicima i djelatnicima povezanim s turizmom. MŠB je program koji se provodi kroz četiri modula gdje svaki modul sadrži četiri tematska modula. Moduli su sljedećih naziva: Osječka baština u hodu, Osječka baština kao posao, Ugošćena baština Osijeka, Mladost i baština Osijeka.

Mala škola baštine


Pratite nas i na Facebooku